Echo serca

Precyzyjne badanie pozwalające na ocenę wielkości komór i przedsionków, wykrywanie nieprawidłowej kurczliwości serca, zaburzeń funkcji zastawek, umożliwiające określenie zaawansowania choroby serca, podjęcie decyzji o operacji i kontroli postępów w leczeniu