dr n. med. Joanna Śmieszek-Wilczewska

Specjalista chirurg stomatolog

Absolwentka Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Lekarz z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym.

Od roku 2001 zatrudniona w Katedrze Chirurgii Stomatologicznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w charakterze nauczyciela akademickiego. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2007 roku na podstawie rozprawy doktorskiej dotyczącej sterowanej regeneracji kości.

Posiada II stopień specjalizacji z zakresu chirurgii stomatologicznej. Doktor Joannna Śmieszek-Wilczewska kieruje zespołem lekarzy dentystów i zajmuje się całościowo stomatologią ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii i implantologii.

Jej specjalnością są zabiegi odbudowy struktur kostnych przed zabiegami implantologicznymi.

Swoją bogatą wiedzę stomatologiczną wykorzystuje nie tylko w praktyce zawodowej lecz także w prowadzonych badaniach naukowych, czego wyrazem są liczne publikacje w piśmiennictwie fachowym zagranicznym i polskim oraz czynny udział w kongresach naukowych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej OSIS EDI